Smok Mądragon daje radę jak bezpiecznym być na co dzień

.
  Szkoła Podstawowa nr 3, jako jedyna w powiecie włodawskim i jedna z nielicznych w województwie lubelskim, rozpoczęła realizację projektu profilaktycznego dla klas I-III „Smok Mądragon daje radę” – obejmującego szeroko rozumianą tematykę bezpieczeństwa dzieci w najbliższym otoczeniu – w domu, w szkole, na drodze czy podczas zabawy.

   Ta inicjatywa społeczna jest kolejnym – po projekcie „Akademia Misia Ratownika” – działaniem podjętym przez Stowarzyszenie Laboratorium Troski, na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i zmniejszenia wypadków z ich udziałem.

  Koordynatorem programu w szkole, którym objęci zostali wszyscy uczniowie klas I, jest wicedyrektor Anna Szczepkowska-Kirszner.

  Na początek z uczniami spotkali się policjanci z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie. Podczas trzydniowych spotkań mundurowi zapoznali najmłodszych z pracą Policji oraz z zasadami szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Włodawscy policjanci zakończyli wczoraj trwające trzy dni spotkania z uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie. Stróże prawa spotkali się łącznie z blisko setką pierwszoklasistów. Podczas spotkań najmłodsi dowiedzieli się od mundurowych, na czym polega praca policjanta i poznali zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Młodym ludziom uświadomiono, z jakimi konsekwencjami wiąże się niebezpieczne i nierozważne zachowanie na drodze oraz jakie zagrożenia niesie ze sobą kontakt z osobami nieznajomymi. W trakcie zajęć z asertywności uczniowie dowiedzieli się, jak należy się zachować w sytuacji, gdy zostaną zaczepieni przez osobę obcą.

  Przeprowadzone w konwencji bajkowo-fantastycznej zajęcia miały na celu zapoznać dzieci z zasadami szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Uczniowie poprzez wesołe zabawy, naukę piosenek oraz słuchanie bajek, bez lęku i stresu przyswajali przekazywaną przez policjantów wiedzę.

  W kolejnych miesiącach odbędą się spotkania ze strażą pożarną, służbami ratownictwa medycznego, pielęgniarką.

  Projekt „Smok Mądragon Daje Radę” poświęcony jest następującym obszarom tematycznym:

– Bezpieczna droga do szkoły
– Nauka reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych
– Nauka udzielania pierwszej pomocy’
– Promowanie bezpiecznej zabawy i wypoczynku
– Kształtowanie umiejętności zachowań asertywnych w sytuacjach zagrożeń przestępczością
– Podstawy BHP i higieny
– Badanie i trening zmysłów: wzroku, słuchu i orientacji przestrzennej

 Celem projektu jest zmniejszenie liczby wypadków z udziałem dzieci, poprzez przekazywanie wiedzy o bezpiecznym stylu życia, kształtowanie i utrwalanie prawidłowych, bezpiecznych zachowań oraz zwiększanie świadomości i wiedzy na temat sposobów tworzenia środowiska przyjaznego bezpiecznemu rozwojowi dziecka.

(82) 572-11-38

Skip to content