Stypendystka województwa lubelskiego

.
  18 marca 2013 r. w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego w dziedzinie artystycznej.

Uczennica SP3 – Katarzyna Stadnik z kl. 6 c otrzymała z rąk marszałka Krzysztofa Hetmana i Tomasza Pękalskiego pamiątkowy dyplom.

Stypendia były przyznawane za szeroko pojętą twórczość artystyczną. Spośród 182 złożonych wniosków komisja zdecydowała się przyznać 92 młodym artystom honorowy tytuł – Stypendysty Marszałka Województwa Lubelskiego.

Kasia jest m.in. laureatką Międzynarodowego Konkursu Literacko-Plastycznego „Polak – to brzmi dumnie”, ale posiada także sukcesy w dziedzinie plastycznej.

Wszyscy cieszymy się z sukcesów naszej uczennicy.

(82) 572-11-38

Skip to content