Szkolny konkurs czytelniczy z języka angielskiego dla klas 4-8

Lista lektur do przeczytania:

klasy 4-6 – “The adventures of Tom Sawyer” Mark Twain,
klasy 7-8 – “Nicholas Nickleby” Charles Dickens oraz “Guardians of the Galaxy”.

W/w lektury dostępne są w szkolnej bibliotece.

  Termin przeprowadzenia konkursu zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu (wstępnie marzec/kwiecień) i zależeć będzie od przebiegu pandemii.

  Regulamin konkursu dostępny jest w bibliotece.

 

 

Zachęcamy do wzięcia udziału!

 

Zespół Przedmiotowy Języka Angielskiego

(82) 572-11-38

Skip to content