Oferta Towarzystwa Ubezpieczeń Compensa

  W celu wykupienia polisy szkolnej proszę o skopiowanie linku strony TU Compensa: https://szkola.compensa.pl/ 
następnie wpisanie unikalnego dla naszej placówki kodu 824956

System przekieruje Państwa do oferty. Pojawią się cztery warianty ubezpieczenia. Warianty od jeden do trzy zostały ustalone z radą rodziców oraz Dyrekcją Szkoły, czwarty jest propozycją TU w przypadku, gdybyście chcieli Państwo ubezpieczyć dziecko na wyższą sumę.

UWAGA WAŻNE – w wariancie czwartym pomimo sumy ubezpieczenia 60 tys zł (600 zł za 1%) kontuzje, które będą orzeczone do 10% trwałego uszczerbku na zdrowiu będą wypłacane 400 zł za każdy procent – przykładowo uraz palca = 1% SU wypłata będzie w wysokości 400 zł.

Ubezpieczenie będzie obowiązywało od 01-09-2020 do 31-08-2021

Możliwość zawarcia ubezpieczenia do 15 października.
Dane płatnika – wpisujemy dane rodzica.
Dane ubezpieczonego – wpisujemy dane dziecka.

W razie pytań proszę o kontakt:
Opiekun polisy – Dorota Turowska
tel.: 500 517 228

 

Załączniki:
Ogólnewarunki ubezpieczenia
Opis oferty
Opis postępowania w przypadku szkody

(82) 572-11-38

Skip to content