Wytyczne COVID dla klas 0

1. Dzieci wraz z rodzicami wchodzą głównym dolnym wejściem do szatni.
2. Zakładają maseczki i dezynfekują ręce.
3. Rodzic odprowadza dziecko pod salę tylko przez 1 tydzień zajęć tj. do 4 września!
(Zakaz wchodzenia do sali osobom z zewnątrz!)
4. Uwaga! Obowiązują wskazówki MEN dla rodziców.

 

Bezpieczny powrót do szkoły - uczniowie bezp powrot do szk rodzice

 

(82) 572-11-38

Skip to content