Zdrowe odżywianie

.
  W I semestrze priorytetowym zadaniem Szkolnego Programu Profilaktyki było Zdrowe odżywianie.  Jego  głównym celem była  zmiana  niewłaściwych nawyków  żywieniowych uczniów naszej  szkoły.

  Za realizację działań w klasach 0 – III odpowiedzialna była Anna Korneluk, która opracowała harmonogram zadań dla klas młodszych i scenariusze lekcji. We wszystkich klasach odbyły się zajęcia poświęcone zdrowemu odżywianiu. Uczniowie wykonywali sałatki owocowo-warzywne, opracowywali zdrowe jadłospisy, wykonywali plakaty, układali hasła promujące zdrowe odżywianie. Prowadzony był również monitoring II śniadania, który pokazał, iż uczniowie z klas 0 – III przynoszą zdrowe śniadania, najczęściej kanapki. Po zakończeniu cyklu lekcji zorganizowano wystawę prac, które były ozdobą stołówki szkolnej.

  W dniu 11 grudnia 2012 r. w stołówce szkolnej odbyło się podsumowanie wszystkich działań.  W spotkaniu uczestniczyła pani Elżbieta Greguła z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, dyrekcja szkoły, nauczyciele oraz uczniowie. Na zakończenie obejrzeliśmy inscenizację „Owoce i jarzyny to najlepsze witaminy” w wykonaniu uczniów klasy II b i 0 a pod opieką pani Anny Korneluk i Marzeny Żybury.

  Natomiast w klasach IV – VI to zadanie realizowane było w formie projektu edukacyjnego. Jego koordynatorką była Krystyna Stefaniuk. Grupy uczniów prowadziły obserwacje, przeprowadzały wywiady i ankiety, zbierały dane na temat nawyków żywieniowych społeczności naszej szkoły. Inne grupy gromadziły informacje na temat zasad prawidłowego odżywiania oraz skutków niewłaściwego żywienia.

Realizacja zadania przebiegała według następującego harmonogramu: 

Temat szczegółowy

Formy realizacji

Odpowiedzialny

1. Czy uczniowie przynoszą do szkoły drugie śniadanie?

Wyniki ankiet i obserwacji przedstawiono w formie prezentacji multimedialnej

E. Berthelsen

2. Jakie produkty uczniowie kupują najczęściej w sklepiku szkolnym?

Nagrano film z wypowiedziami uczniów

E. Korneluk

3. Moja ulubiona potrawa.

4. Jak przygotować smaczne i zdrowe drugie śniadanie?

Podczas zajęć świetlicowych przeprowadzono warsztaty kulinarne, efekty pracy przedstawiono w formie prezentacji multimedialnej.

A. Kuśmirek

5. Jakie jest zapotrzebowanie na składniki pokarmowe ucznia w wieku 10 -12 lat?

Analiza tabel żywieniowych, literatury
– prezentacja multimedialna

E. Radczuk

6. Jakie są skutki niewłaściwego odżywiania?

Wywiad z lekarzem, stomatologiem – film

A. Kościuk

9. Jak odżywiają się nasi rówieśnicy  w  innych krajach?

Analiza tekstów źródłowych, zasoby Internetu, kontakty na Facebooku – prezentacja multimedialna.

E. Biront-Maik,
M. Kobielas,
K. Kościuk

10. Co lubią jeść nasi rówieśnicy w krajach Afryki  Południowej?

Analiza tekstów źródłowych, zasoby Internetu, filmy, wywiad.

K. Stefaniuk

  W dniach 18 – 21 stycznia w sali konferencyjnej zorganizowano podsumowanie projektu. Uczniowie prezentowali swoje dokonania najczęściej w formie prezentacji multimedialnej lub nagranych filmów. Efekty pracy można było również podziwiać na tablicach ekspozycyjnych i stronie internetowej szkoły.

  Ponadto w ramach Edukacji Globalnej, w którą nasza szkoła jest zaangażowana od września tego roku podjęliśmy próbę odkrycia tego, co łączy nas ze światem, z najodleglejszymi jego regionami. Jak we współczesnym świecie żyć mądrze, odpowiedzialnie i w harmonii z innymi? Uczniowie dowiedzieli się jakie zwyczaje żywieniowe mają ich rówieśnicy w krajach Europy, Afryki i Ameryki Północnej. Realizując te zagadnienia, doszli do wniosku, że nasze codzienne decyzje, również te związane z odżywianiem się, mają wpływ nie tylko na nasze zdrowie, ale także na środowisko lokalne, gospodarkę krajową i globalną.

Wnioski do realizacji:

W zakresie realizacji Programu Profilaktyki należy zwrócić uwagę rodziców na następujące niepokojące zjawiska dotyczące odżywiania ich dzieci:

– jedynie 60% uczniów spożywa I i II śniadanie,
– 20% uczniów na II śniadanie spożywa słodycze,
– uczniowie, którzy otrzymują pieniądze zamiast śniadania w 70 % przypadków kupują za nie słodycze.

(82) 572-11-38

Skip to content