Zimowisko

  Zimowisko w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie “Trójka”, a sfinansowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta Włodawa oraz przez Szkołę Podstawową nr 3. 

  160 uczniów w 10 grupach aktywnie uczestniczyło w zajęciach: artystycznych, kulinarnych, sportowych i tanecznych zorganizowanych na terenie szkoły.

  Dzieci wyjeżdżały na wycieczkę do Parku Wodnego w Chełmie. Ponadto brały udział w warsztatach zorganizowanych w placówkach kulturalno-oświatowych działających na terenie miasta Włodawy przez Muzeum- Zespół Synagogalny, MDK, zabawach ruchowych w “Dziecięcym Raju” oraz na ściance wspinaczkowej w Zespole Szkół nr 1. Przeprowadzono również zajęcia i pogadanki o tematyce profilaktycznej: przeciwdziałanie uzależnieniom, agresji oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem i niepowodzeniami w szkole. 

  Każdego dnia uczestnicy zimowiska mieli zapewniony obiad. Zajęcia odbywały się w godzinach od 8.00 do 15.00.

ferie

 

Teresa Rymczuk

(82) 572-11-38

Skip to content