Projekt “Europa i Ja”

Klasy 0b i 3a z sukcesem zakończyły innowację pedagogiczną zaplanowaną na rok szkolny 2022/23.
Obie klasy zrealizowały wszystkie zadania zaplanowane dla uczniów.
Innowacja pedagogiczna pt. “Europa i Ja” miała na celu poznanie języka, kultury oraz sztuki obcego kraju.
Klasa 0a poznawała Francję, a klasa 3a Włochy. Zajęcia dla uczniów były prowadzone w atrakcyjny i ciekawy sposób oraz pozwalały im na twórcze działania.

Katarzyna Rozmus

(82) 572-11-38

Skip to content