Komunikat

Komunikat Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 3 im. gen. Franciszka Kleeberga we Włodawie

z dnia 19 października 2020

  Informuję, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Burmistrza Włodawy – Pana Wiesława Muszyńskiego i pozytywnej opinii Dyrektora SANEPID-u we Włodawie wprowadzam hybrydowy (mieszany) tryb funkcjonowania szkoły w okresie od 20.10.2020 r. do 30.10.2020 r.
Głównym celem jest zabezpieczenie zdrowia uczniów, pracowników i rodziców naszej szkoły.

1. Klasy 0 dzieci (6-letnie) praca stacjonarna w godzinach dotychczas obowiązujących.
2. Klasy I–III praca w trybie stacjonarnym zgodnie z planem lekcji.
3. Stołówka szkolna wydaje posiłki klasom 0 i klasom I–III.
4. Klasy IV–VIII praca hybrydowa – nauka zdalna za pośrednictwem dotychczas używanych narzędzi elektronicznych.
5. Zajęcia specjalistyczne na terenie szkoły w wyznaczonych godzinach w planie w okresie od 20.10.2020 r. do 30.10.2020 r.
6. Konsultacje z wyznaczonych przedmiotów w klasach IV-VIII w trybie stacjonarnym zgodnie z harmonogramem od 26.10.2020 r. do 30.10.2020 r.

 Zwracam się z prośbą o zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie placówki. Proszę o noszenie masek w częściach wspólnych szkoły, dezynfekcję rąk lub częste ich mycie i zachowanie bezpiecznej odległości.

 

 

Życzę Państwu i naszym uczniom zdrowia
Dyrektor szkoły Janusz Korneluk

(82) 572-11-38

Skip to content