Komunikat dyrektora szkoły z dn. 27.11.2020 r.

    Działając na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2087) przedłużam od 30 listopada 2020 roku do 3 stycznia 2021 roku naukę zdalną w szkole.

Klasy I –VIII mają prowadzone zajęcia w formie zdalnej na dotychczasowych zasadach obowiązujących w naszej szkole. 

Biblioteka szkolna prowadzi wypożyczenia książek. Prosimy o kontakt z nauczycielami pracującymi w bibliotece szkolnejza pomocą e-dziennikai składanie zapotrzebowania na lektury.

W przypadkach potrzeby pomocy pedagoga lub psychologa można się kontaktować z pedagogiem, psychologiem szkolnym i za pośrednictwem e-dziennika umawiając się na spotkania. (dotyczy uczniów nie objętych wspomaganiem a wymagających wsparcia)

Oddziały dzieci 6–letnich pracują w formie stacjonarnej.

 

Życzę Państwu i naszym uczniom dużo zdrowia.
Janusz Korneluk – dyrektor szkoły

(82) 572-11-38

Skip to content