Komunikat nr 5 Dyrektora szkoły

Szanowni Państwo

  Informuję, że Minister Edukacji Narodowej przedłużył przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty do 26 kwietnia br. – przepis ujęty w podpisanym 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642)

  W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość na zasadach obowiązujących w komunikacie nr 4 dyrektora szkoły. (http://sp3wlodawa.pl/images/stories/pdf/regulacje_nauczanie_zdalne_24_03_2020_popr.pdf)

 

Z poważaniem

Dyrektor szkoły
Janusz Korneluk

(82) 572-11-38

Skip to content