Konkurs „Leselust”

Uczniowie siódmych klas przystąpili po raz kolejny do projektu „Leselust” oraz wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie „Leselust” – „Odkryć radość z czytania”, zorganizowanym przez Instytut Goethego w Krakowie. W ramach projektu zostały przeprowadzone zajęcia czytelnicze, zachęcające do czytania tekstów w języku niemieckim oraz napisania recenzji wybranej książki niemieckojęzycznej. W szkolnym etapie konkursu wzięło udział sześć osób.

Komisja w składzie – p. Małgorzata Grzywaczewska oraz p. Jagoda Kuczewska-Świdnicka wybrała trzy najlepsze recenzje:

I miejsce – Karol Jastrzębski, 7b

II miejsce – Oskar Białas, 7b

III miejsce – Wojciech Pruszkowski, 7c

Wszystkie osoby, biorące udział, otrzymały pochwałę w e-dzienniku, ocenę celującą z języka niemieckiego z wagą 2. Czekamy na dyplomy od Organizatora. Do drugiego etapu zostanie zgłoszona osoba z najlepszą recenzją.

Jagoda Kuczewska-Świdnicka

(82) 572-11-38

Skip to content