Najkrótszy poradnik

Najkrótszy poradnik dla rodziców i nauczycieli

 

Dziecko nie musi mieć wszystkiego, czego się domaga.

Twoja stanowczość zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa.

Bagatelizowanie złych nawyków dziecka wzmacnia je.

Daj szanse dziecku ponosić konsekwencje za swoje czyny (czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych).

Nie dawaj obietnic bez pokrycia.

Daj dziecku kredyt zaufania.

Znajdź czas na rozmowę z dzieckiem.

Nie bądź niekonsekwentny.

Nie zrzędź.

Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału.

(82) 572-11-38

Skip to content