Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa już wkrótce w naszej szkole

Z radością informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 3 znalazła się w gronie tegorocznych beneficjentów „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, w ramach którego otrzymamy wsparcie finansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej. Całkowita kwota dotacji wynosi 15 000 zł, z czego 12 000 zł stanowi wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa przypisanych do Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, natomiast 3 000 zł to wysokość finansowego wkładu własnego organu prowadzącego szkołę, czyli Gminy Miejskiej Włodawa.

Realizacja programu obejmuje nie tylko zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej, ale także przedsięwzięcia promujące i wspierające rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym działania z wykorzystaniem zakupionego księgozbioru.

Zgodnie z warunkami NPRC chcemy poznać zainteresowania czytelnicze naszych uczniów oraz sugestie rodziców i nauczycieli w tym zakresie. Pomoże nam to wzbogacić księgozbiór biblioteki szkolnej o nowości wydawnicze, które mają szansę zainteresować dzieci oraz młodzież i szybko znajdą swoich czytelników. W związku z tym uprzejmie prosimy o zgłaszanie swoich propozycji poprzez udział w anonimowym badaniu ankietowym. Tytuły książek wraz z autorami można również zgłaszać w sposób tradycyjny, wrzucając kartkę do specjalnie przygotowanego pudełka znajdującego się w bibliotece szkolnej. Na informacje zwrotne czekamy do 30 kwietnia br. Po tym terminie przystąpimy do tworzenia listy proponowanych do zakupu książek.

Link do formularza ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJLVple-jjmwTfTKClPaRwwFc5YZgOoka6nKZXr-sYodACwQ/viewform?usp=sf_link

Bibliotekarze

(82) 572-11-38

Skip to content