OBIADY STYCZEŃ 2023!

Sprzedaż obiadów na styczeń 2023 r. prowadzimy w dniach 2-4 stycznia 2023 r. w godzinach 7:30-14:00.

Od stycznia nie ma już możliwości odbioru obiadów w menażki.

Przypominamy, że odwołanie obiadów należy zgłosić w dniach poprzedzających odwołanie lub do godz. 9:00 bieżącego dnia Intendentce pod nr tel. 82 572 24 51 w. 11.

Rozliczenie zwrotów za rezygnację
z obiadów następuje poprzez potrącenie
z należności za kolejny miesiąc (tylko obiady, które zostały prawidłowo odwołane).

PROSIMY W GRUDNIU NIE WPŁACAĆ
ZA STYCZEŃ!!!

(82) 572-11-38

Skip to content