Ogłoszenie

  Szanowni Państwo,
rodzice uczniów klas I-III naszej szkoły proszę o szczegółowe zapoznanie się z wytycznymi MEiN, MZ, GIS dla
klas I-III szkół podstawowych.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

Dyrektor szkoły
Janusz Korneluk

(82) 572-11-38

Skip to content