Podsumowanie projektu “Getto we Włodawie – 80. rocznica likwidacji getta”

W tym roku minęło  80 lat od wydarzenia jakim była likwidacja getta we Włodawie. To ważna rocznica, która przypomina nam o cierpieniach i krzywdzie, jakiej doświadczyli włodawscy Żydzi  podczas II wojny światowej. Ich kilkuwiekowa obecność we Włodawie dobiegła końca w pobliskim  niemieckim obozie zagłady w Sobiborze.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 i 3 uczestniczyli 30 listopada w podsumowaniu projektu Getto we Włodawie – 80. rocznica likwidacji getta. Głównym założeniem projektu było ocalenie pamięci o ofiarach Zagłady  oraz edukacja młodzieży i społeczeństwa na temat tych wydarzeń.

W ramach projektu, organizowane były różnorodne wydarzenia i inicjatywy, które miały na celu uświadomienie społeczeństwu włodawskiemu  dzieje getta i tragedii, jaka się tam wydarzyła. Odbyły się m.in. dwa spacery historyczne Śladami getta włodawskiego oraz seminarium naukowe, które prezentowały tematykę Zagłady  i losy ludzi przebywających w getcie włodawskim.

Ważnym elementem projektu było również zaangażowanie uczniów ze szkół włodawskich, jak i mieszkańców Włodawy. Przywrócono do życia dzieje  mieszkańców getta,  badając ich życiorysy.

Projekt Getto we Włodawie – 80. rocznica likwidacji getta miał na celu budowanie więzi międzyludzkich oraz podkreślenie konieczności zachowania pamięci o tamtych tragicznych wydarzeniach. Celem było również propagowanie wartości pokoju, równości i tolerancji, aby przyszłe pokolenia nigdy nie zapomniały o ofiarach Zagłady  i były świadome zagrożeń wynikających z nienawiści i nietolerancji.

Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu finansowemu z Fundacji Forum Dialogu.

(82) 572-11-38

Skip to content