Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” Gmina Miejska Włodawa otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 25.000 zł przy wkładzie własnym 17.398 zł.

Wsparcie otrzymały:

Szkoła Podstawowa nr 2 we Włodawie: 10.000 zł (plus wkład własny 9.698 zł)

Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie: 15.000 zł (plus wkład własny 7.700 zł)

100 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Włodawie brały udział w dwóch jednodniowych wycieczkach do Warszawy.

45 uczniów  uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie w trzydniowej wycieczce zwiedzili Kraków i okolice.

(82) 572-11-38

Skip to content