Sprawdzian szóstoklasistów

..

sprawdzianSprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie – zarówno uczniowie szkół podstawowych dla dzieci
i młodzieży, jak i słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.

Sprawdzianu nie można nie zdać. Wynik ma znaczenie tylko informacyjne i nie powinien być podstawą do prowadzenia jakiejkolwiek selekcji. Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników sprawdzianu musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie, jeśli nie ukończył 16 roku życia.

Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej
i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym.

Na sprawdzianie badany i oceniany jest poziom osiągnięć uczniów w zakresie pięciu obszarów umiejętności:
– czytania,
– pisania,
– rozumowania,
– korzystania z informacji,
– wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Umiejętności te określono w standardach wymagań egzaminacyjnych będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej. Mają charakter ponadprzedmiotowy, co oznacza, że np. czytanie obejmuje nie tylko umiejętności odczytywania tekstów literackich, ale także wykresów, map itp., a zadania tak są skonstruowane, że sprawdzają umiejętności kształcone w obrębie różnych przedmiotów.
Więcej informacji o sprawdzianie: http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20050817110615946

Maksymalnie na sprawdzianie można uzyskać 40 punktów.

 

Wyniki Szkoły Podstawowej nr 3 w kolejnych latach

Rok szkolny Średnia punktów Nazwa sprawdzianu Stanin
2002 30,29 Pory roku wyżej średni
2003 29,41 Przed telewizorem średni
2004 25,22 Chleb średni
2005 30,56 W wodzie wyżej średni
2006 26,08 Pszczoły
i miody
wyżej średni
2007 28,1 W szkole wyżej średni
2008 24,8 Jasne jak słońce wyżej średni
2009 22,9 O zwierzętach wyżej średni
2010 25,39 Bez tytułu wyżej średni
2011 27,5 Bez tytułu wysoki
2012 23,8 Bez tytułu wyżej średni

2013

24,2

Bez tytułu

średni

2014

26,7

Bez tytułu

 

Wyniki uczniów w zakresie umiejętności
badanych sprawdzianem 2014

Umiejętność

Szkoła Podstawowa
nr 3 we Włodawie

Pisanie 63 %
Czytanie 79 %
Rozumowanie 56 %
Korzystanie z informacji 68 %
Wykorzystanie wiedzy
w praktyce
66 %

 

Porównanie wyników sprawdzianu 2014
(maksimum punktów do zdobycia – 40)

Nasza szkoła

26,7 pkt (67%)

Gmina

26,8 pkt (67%)

Powiat

24,9 pkt (62%)

Województwo

25,8 pkt (65%)

(82) 572-11-38

Skip to content