Sprawozdanie z realizacji zadania z Programu Wychowawczo – Profilaktycznego

Sprawozdanie z realizacji zadania
z Programu Wychowawczo – Profilaktycznego szkoły: Kształtowanie zasad poprawnej komunikacji interpersonalnej – przeciwdziałanie agresji. Umiejętność radzenia sobie ze stresem.

  Zadanie szczegółowe: Zorganizowanie konkursu plastycznego pod hasłem “Na przekór agresji – jestem szczęśliwy!”

  W lutym 2018 r. zorganizowano dla wszystkich uczniów w szkole konkurs plastyczny pod hasłem “Na przekór agresji – jestem szczęśliwy”. Konkurs miał na celu ukazanie agresji jako zjawiska negatywnego oraz możliwości zastąpienia go zachowaniami pozytywnymi.

  W konkursie wzięły udział 22 klasy, które wykonały plakaty grupowe i indywidualne. Wykonanie prac poprzedzone zostało pogadankami w klasach dotyczącymi agresji i radzenia sobie ze stresem. Na konkurs wpłynęły 34 prace grupowe oraz 80 prac indywidualnych. Wszystkie klasy biorące udział nagrodzono dyplomami oraz oceną z plastyki. Wyróżnienie otrzymała klasa IVe za ciekawie wykonany plakat klasowy. W klasach młodszych wyróżniono prace indywidualne, które uczniowie stworzyli ze szczególną dbałością i zaangażowaniem:

I miejsce – Hanna Odyniec klasa II a
II miejsce – Aleksandra Purc klasa II a
III miejsce – Gabriela Ignatiuk III e

{gallery}grafika5/agresja_plakaty{/gallery}

 

Gratulacje!

 

Organizatorami konkursu były: Mirosława Sławińska i Anna Stupnicka.

(82) 572-11-38

Skip to content