Stołówka

UWAGA RODZICE

Przed dokonaniem płatności przelewem za obiady, za miesiąc czerwiec 2024 r. prosimy o skontaktowanie się z intendentką szkolną w celu ustalenia kwoty do zapłaty.

Obiady będą wydawane od 4 czerwca 2024 r.


Odpłatność za obiady należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie z siedzibą przy ul. Sierpińskiego 4.

Nr rachunku bankowego 67 1240 2249 1111 0010 2928 4259

Opłaty należy wnosić od 20 do 27 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy.

Wpłata powinna zawierać dane identyfikacyjne wynikające z druku przelewu,  a w tytule przelewu należy podać:

  1. Imię i nazwisko ucznia, który będzie korzystał z wyżywienia.
  2. Klasę do której uczęszcza uczeń.
  3. Nazwę miesiąca za który wnoszona jest opłata.
 

Wpłata na rachunek bankowy szkoły będzie eliminować konieczność osobistego stawiennictwa zarówno uczniów jak i ich rodziców w dziale zajmującym się sprzedażą obiadów.

Osoby, które odwoływały obiady proszone są przed dokonaniem wpłaty na konto, o wcześniejszy kontakt z intendentką.

Przypominamy, że odwołanie obiadów należy zgłosić w dniach poprzedzających nieobecność ucznia do godz. 14:00  pod nr tel. 82 5722451 wew. 11

Po zaksięgowaniu płatności, dokonana będzie aktywacja karty obiadowej Państwa dziecka na następny okres żywieniowy.

Jadłospis

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Cena jednego obiadu dla ucznia wynosi 6,00 zł.

W miesiącu listopadzie 2022 r. odpłatność za miesiąc żywieniowy wynosi 120,00 zł. 
Opłaty należy wnosić od 20 do 28 października 2022.

Osoby odwołujące obiady, proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia kwoty do zapłaty (82 57 21 138 wew. 11).

 

Odpłatność za obiady należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie
z siedzibą przy ul. Sierpińskiego 4.
Nr rachunku bankowego 67 1240 2249 1111 0010 2928 4259

Wpłata powinna zawierać dane identyfikacyjne wynikające z druku przelewu, a w tytule przelewu należy podać:
1. Imię i nazwisko ucznia, który będzie korzystał z wyżywienia.
2. Klasę do której uczęszcza uczeń.
3. Nazwę miesiąca za który wnoszona jest opłata.

Intendentka szkoły po zaksięgowaniu płatności, dokona aktywacji karty obiadowej Państwa dziecka na następny okres żywieniowy.

Wpłata na rachunek bankowy szkoły będzie eliminować konieczność osobistego stawiennictwa zarówno uczniów jak i ich rodziców w dziale zajmującym się sprzedażą obiadów.

Jadłospis

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

 

(82) 572-11-38

Skip to content