Telewizja i komputer w życiu dziecka

.

  Dzieci zapadają na choroby wywołane zbyt długim przesiadywaniem przed telewizorem lub monitorem komputera. Sprawdź, czy Twoje dziecko nie jest nimi zagrożone. Obserwuj, czy oglądanie telewizji nie stało się nałogiem, codziennym przymusem dla Twojego dziecka.

  Monitor, komputer i inne urządzenia emitują stosunkowo dużo ciepła, co powoduje lokalne zwiększenie temperatury powietrza i jednocześnie zmniejszenie jego wilgotności. Drugim ważnym czynnikiem, który wiąże się z pracą monitora jest pole elektromagnetyczne, które powoduje polaryzację napięcia elektrostatycznego pomiędzy człowiekiem a ekranem. W rezultacie, gdy siedzimy przed komputerem nasza twarz przyciąga naładowane cząsteczki kurzu w takim stopniu jak naładowany elektrycznie ekran. Może to być powodem reakcji alergicznych, podrażnienia oczu. Zarówno komputery jak i monitory wydzielają bezwonne gazy – tlenki nieobojętne dla naszego zdrowia. Związki te zaliczane są do najgroźniejszych trucizn środowiska naturalnego, mają działanie rakotwórcze.

  Istnieje jeszcze inne oblicze tego problemu.
Młodszy wiek szkolny jest okresem, w którym kształtuje się gust dziecka. Bardzo ważne jest, jakie programy i filmy oglądają nasze dzieci. Wiele zagrożeń stwarza przemożny wpływ na dziecko tzw. kultury masowej. Stacje komercyjne często emitują treści pełne przemocy, okrucieństwa, wulgaryzmu. Bombardując kształtującą się psychikę dziecka złymi wpływami, lansując niewłaściwe wzorce zachowań, przyczyniają się do stale rosnącej brutalizacji życia społecznego. Dzieci w młodszym wieku szkolnym są szczególnie podatne na wpływy, to wtedy kształtuje się ich gust i system wartości, a przekonania i nawyki wpojone w tym okresie stanowią punkt odniesienia, do którego odwoływać się będą przez całe życie. Jeżeli odpowiednio wcześnie rozbudzimy ciekawość poznawczą i potrzeby kulturalne dzieci, jeśli korzystnie wpłyniemy na rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień, uwrażliwimy na piękno dzieł literackich, plastycznych i muzycznych, istnieje duża szansa, że w przyszłości umiejętnie będą się oni poruszać w świecie kultury, unikając zagrożeń wynikających z jej rosnącej komercjalizacji.

Pokaz multimedialny 
Pobierz pokaz multimedialny “Uzależnienie od internetu, komputera oraz gier”

 

Kilka praktycznych rad dla rodziców:

– Wybierz jeden dzień i sprawdź, ile czasu twoje dziecko spędza przed telewizorem
– Nie pozwalaj, by w trakcie odrabiania lekcji telewizor był włączony
– Nie pozwól, aby twoje dziecko spędzało więcej niż 2 godziny dziennie przed ekranem komputera i telewizora
– Oglądaj z nim programy i rozmawiaj z dzieckiem o tym, co widzieliście
– Zawsze bądź w pobliżu, gdy twoje dziecko ogląda telewizję czy też korzysta z komputera
– Proponuj dziecku ciekawe, wartościowe programy
– Dużo rozmawiaj z dzieckiem, aby poznać jego zainteresowania i odpowiednio wcześnie uchwycić nieodpowiednie wpływy
– Młodszym dzieciom tłumacz, że nie wszystko, co dzieje się na telewizyjnym ekranie ma swoje odniesienie w życiu
– Czytaj dziecku wartościowe książki
– Nie pozwól, aby dziecko lepiej znało tajniki komputera niż ty
– Nie pozwól mu przebywać w pokoju, gdy oglądasz nieodpowiednie dla niego programy, dziecko dobrze widzi i słyszy zwłaszcza to, czego mu nie wolno
– Nie pozwalaj oglądać filmów dla dorosłych, nawet jeśli wszyscy znajomi na to pozwalają
– Ustal, jakie programy i w jakich godzinach są odpowiednie dla niego
– Zaprowadź je do kina lub do teatru, podyskutujcie o tym, co wspólnie obejrzeliście
– Zwróć uwagę, aby oglądane przez nie bajki były pozbawione agresji i niosły odpowiednie przesłanie
– Nie pozwól, aby niemądre programy telewizyjne lub gry komputerowe wychowywały dziecko za ciebie
– Poświęcaj swemu dziecku dużo czasu.

 

 ————*———–

 

Ankieta na temat efektywności działań szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczniów
podczas korzystania z komputera i urządzeń komunikacyjnych – kl. 4-6

Ankieta na temat efektywności działań szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczniów
podczas korzystania z komputera i urządzeń komunikacyjnych – kl. 1-3

(82) 572-11-38

Skip to content