Ubezpieczenie uczniów

Ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) 2020/2021

  Rada Rodziców podczas spotkania w dniu 15 września 2020 roku podjęła decyzję o rekomendacji ubezpieczenia grupowego w następujących firmach:

– Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
– Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa.

  Przypominamy, że ubezpieczenie grupowe dziecka jest nieobowiązkowe. Przed podjęciem decyzji o ubezpieczeniu dziecka prosimy o zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia oraz zakresami kwot dla poszczególnych wariantów oraz terminem.

Szczegóły ubezpieczenia znajdują się w załącznikach poniżej.

Oferta Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Oferta Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa

 

 

dyrektor szkoły
Janusz Korneluk

(82) 572-11-38

Skip to content