Ogłoszenie

  W związku z sytuacją epidemiczną prosimy Państwa o dokonywanie płatności na poniższe konto bankowe:
67 1240 2249 1111 0010 2928 4259
W miesiącu październiku odpłatność za miesiąc żywieniowy wynosi 105 zł.

Tytuł przelewu musi zawierać:
1. Imię i nazwisko ucznia, który będzie korzystał z wyżywienia.
2. Klasę, do której uczęszcza uczeń.
3. Nazwę miesiąca, za który wnoszona jest opłata.

 

 

Sekretarz szkoły
Małgorzata Gibuła

(82) 572-11-38

Skip to content