Wyniki Szkolnego Konkursu Ortograficznego “Mistrz Ortografii”

W kwietniu w naszej szkole odbyła się kolejna edycja Szkolnego Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii”, który był skierowany do uczniów klas IV-VIII. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności poprawnego pisania i wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych.

Czwartoklasiści rozwiązywali test sprawdzający umiejętności stosowania zasad ortograficznych, a starsi uczniowie pisali dyktanda, w których należało wykazać się nie tylko znajomością zasad ortografii, ale również zasad interpunkcji.

Do konkursu przystąpiło 49 uczniów. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

KLASY IV

MISTRZYNIE ORTOGRAFII – MARTYNA NIEDZIELAK, 4B

BARBARA ZAJĄC, 4A

WICEMISTRZ ORTOGRAFII – MARCEL PRZEWORSKI, 4C

III MIEJSCE – LENA KSIĘŻOPOLSKA, 4A

KLASY V

MISTRZ ORTOGRAFII – PAWEŁ WIATROWSKI, 5D

WICEMISTRZ ORTOGRAFII – FILIP WALCZUK, 5B

III MIEJSCE – JULIA RENTFLEJSZ, 5B

KLASY VI

MISTRZOWIE ORTOGRAFII – IGA SOŁTYS, 6C MICHAŁ ZAJĄC, 6C

WICEMISTRZ ORTOGRAFII – ALEKSANDRA WICZUK, 6C

III MIEJSCE – KAROLINA BRUCHACKA, 6A

KLASA VII

MISTRZ ORTOGRAFII – MICHAŁ TOPOLSKI, 7A

KLASY VIII

MISTRZ ORTOGRAFII – MARTYNA WIĘCASZEK, 8D

WICEMISTRZ ORTOGRAFII – LENA MARKIEWICZ, 8C

III MIEJSCE – ZUZANNA MAZUREK, 8F

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy, gry polonistyczne i przybory papiernicze. Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie nagród.

(82) 572-11-38

Skip to content