Zajęcia pozalekcyjne w roku szk. 2011/2012

.

Lp.

Imię i nazwisko

Nazwa zajęć

Liczba uczniów

Dzień

Godzina

1.

Marzena Żybura

Zajęcia logopedyczne

3

Środa

1300-1330

2

Teresa Głogowska

Zajęcia wyrównawcze
Kółko matematyczne

6
7

Wtorek 
Środa

1145-1230
1240-1335

3.

Małgorzata Sobiecka

Praca z uczniem zdolnym
Praca z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki

11
6

Środa
Piątek

1150-1235
1150-1235

4.

Iwona
Hoffman-Ćwikła

Zajęcia wyrównawcze 
Kółko matematyczne

5
9

Poniedziałek
Piątek

1245-1330
1145-1230

5.

Teresa Rymczuk

Zajęcia wyrównawcze

16

Środa

1145-1230

6.

Izabela Puła

Koło artystyczne

20

Czwartek

1130-1300

7.

Krystyna Puła

Zajęcia rewalidacyjne

3

Czwartek Piątek

1045-1030

8.

Urszula Koszeluk

Koło matematyczne z uczniem zdolnym,
Zajęcia wyrównawcze 
z matematyki

11

9

Wtorek

Wtorek

1230-1315

1130-1215

9.

Marta Kobielas

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

IV b

Poniedziałek

1335-1420

10.

Agata Popik

Koło historyczne dla k. IV “Jestem małym patriotą”
Zajęcia wyrównawcze dla kl. VI a

16
12

Środa 
Piątek

1325-1510
1240-1330

11.

Jolanta
Demianiuk-Jarząbek

Koło Biblijne

 

Wtorek

1335-1515

12.

Urszula Stachyra

Zajęcia wyrównawcze 
z matematyki,
Koło matematyczne,
Przygotowanie do sprawdzianu szóstoklasistów kl. VI b,
Zajęcia wyrównawcze 
dla kl. VI b

V d, V c

V c, V d

Poniedziałek
Środa
Piątek

Piątek

1335-1420
1335-1420
1240-1325

1335-1420

13.

Anna Korneluk

Zajęcia wyrównawcze

5

Środa

1135

14.

Ewa Bartyś

Koło polonistyczne – praca 
z uczniem zdolnym
Zajęcia wyrównawcze

12
6

Środa
Czwartek

1335-1420
1335-1420

15.

Hanna Demczuk

Zajęcia wyrównawcze

8

Poniedziałek

1145-1325

16.

Krystyna Stefaniuk

Koło przyrodnicze dla zainteresowanych
Koło przyrodnicze wyrównawcze

17

8

Poniedziałek

Wtorek

1340-1515

1330-1420

17.

Małgorzata Błażejczyk, Renata Ślązak

Chór szkolny
Zajęcia indywidualne 
z uzdolnionymi muzycznie

45
?

Wtorek

1230-1325
1330-1500

18.

Maria Borowska

Zajęcia matematyczne kl. V b Zajęcia dodatkowe Przygotowanie do sprawdzianu

23

Poniedziałek
Wtorek
Piątek

1240-1325
1335-1420
1145-1230

19.

Teresa Rymczuk
Artur Kościuk
Teresa Głogowska

Wycieczki, rajdy, Koło SKKT

18

Piątek

12301325

20.

Iwona Jarząbek

Zajęcia wyrównawcze 
Zajęcia rewalidacyjne 
Klub Wiewiórka

3
20

Środa
Poniedziałek 
i  Piątek
Czwartek

855-940   
855-940
950-1035

21.

Edyta Oszust

Koło języka angielskiego

20

Piątek

1335-1420

22.

Barbara Puczyńska

Koło grafiki komputerowej

8

Poniedziałek

1335-1420

23.

Elżbieta Radczuk
Julita Gołębiowska

Koło plastyczne

16

Poniedziałek

1330-1530

24.

Monika Rogozińska

Zajęcia wyrównawcze

1

Wtorek
Czwartek

1335-1420
1335-1420

25.

Elżbieta Korneluk

Szkolny Klub Wolontariatu

Akcyjny

26.

Paweł Łuczko

Koło przyrodnicze- Polskie P.N.
Koło przyrody- uczeń zdolny
Zajęcia wyrównawcze

8
6
16

Poniedziałek
Środa
Czwartek
Piątek

1335-1420
1335-1420
1335-1420
800-845

27.

Małgorzata Chęć

Przygotowanie do sprawdzianu 
kl. VI b
Zajęcia teatralne kl. VI c
Zajęcia wyrównawcze kl. V d

 

Środa
Wtorek
Wtorek

1240-1420
1240-1325
1335-1420

28.

Edyta Frańczak

Koło matematyczne
Zajęcia wyrównawcze

11
4

Piątek
Środa

1150-1235
1150-1235

29.

Danuta Kloc

Zajęcia wyrównawcze
Koło matematyczne z uczniem zdolnym

8
10

Poniedziałek
Wtorek

1145-1230
1145-1230

30.

Iwona Szwaj

Zespół wokalny CANTO

40

Grupa młodsza
– piątek
Grupa starsza
– czwartek

1145-1230

1335-1515

31.

Agnieszka Kuśmirek

Zajęcia ruchowe z wykorzystaniem ćwiczeń z gimnastyki korekcyjnej

Kl. 0

Poniedziałek
Piątek

950-1035
950-1035

32.

Elżbieta Korneluk

Terapia pedagogiczna

 

Poniedziałek-Piątek

 

33.

Małgorzata Kapica

Koło religijne “Eucharystyczny Ruch Młodych”

5

Piątek

1430-1515

34.

Wanda Kuczewska

Zajęcia wyrównawcze

2

Poniedziałek
Piątek

1145-1230
1240-1325

35.

Mirosława Sławińska

Zajęcia dydaktyczne 
z j. angielskiego w oddziale przedszkolnym

48

Poniedziałek

1130-1230

(82) 572-11-38

Skip to content