Czego i jak uczymy

.
Na co kładziemy nacisk
Szczególną wagę przykładamy do kształtowania tych cech osobowości i charakteru, dzięki którym uczeń może osiągnąć optymalny dla siebie poziom rozwoju, konieczny do życia i dalszej edukacji.

Zajęcia pozalekcyjne
W naszej szkole odbywają się liczne zajęcia pozalekcyjne, np. chór szkolny “Gaudeamus”, zespół wokalny “Canto”, koło grafiki komputerowej, koła teatralne, SKKT, zajęcia na basenie i inne.

Dla szczególnie zdolnych
Uczniowie ci uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, przygotowywani są też przez nauczycieli do udziału w różnego typu konkursach.

Oferta dla uczniów z trudnościami
Uczniowie z trudnościami objęci są opieką pedagoga i psychologa. W klasach młodszych odbywają się zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i wyrównawcze. Dla klas IV – VI nauczyciele prowadzą zajęcia wyrównawcze z j. polskiego i matematyki. Posiadamy też oddziały klas integracyjnych.

Jak uczymy języków
Od klasy I uczymy języka angielskiego wg rozszerzonego programu nauczania. W klasach powyżej 25 uczniów zajęcia odbywają się z podziałem na grupy. Posiadamy laboratorium do nauki języka obcego wyposażone w 15 stanowisk dla uczniów.
Językiem dodatkowym w naszej szkole jest język niemiecki.

Nauka informatyki
Posiadamy dwie pracownie komputerowe wyposażone łącznie w 25 stanowisk dla uczniów. Informatyki uczymy od kl. I. W klasach powyżej 25 uczniów zajęcia odbywają się z podziałem na grupy.

Zajęcia profilaktyczne
Opracowaliśmy szkolny program profilaktyczny obejmujący następujące sfery: nauki, wychowania, relacji międzyludzkich, uzależnień, przestępczości, bezpieczeństwa, środowiska i rozwoju psychofizycznego ucznia. W jego realizacji wykorzystujemy wszystkie możliwe strategie. W ramach godzin do dyspozycji wychowawcy odbywają się 1-2 razy do roku w danej klasie zajęcia z pielęgniarką szkolną promujące zdrowy tryb życia. W 1998 r. nasza szkoła jako jedyna z pierwszych w Polsce realizowała program profilaktyczny oparty na wzorcach holenderskich pt. “Żyj normalnie”. Inne realizowane przez nas programy: “Śnieżnobiały uśmiech”, “Czas przemian”, “Elementarz, czyli 7 kroków”, “Kleksio nam podpowie, jak dbać o własne zdrowie”, “Alkohol kradnie wolność”, “Dlaczego pies gryzie”, “ Bezpieczna droga do szkoły”, “Żyj bezpiecznie”.
 

 

(82) 572-11-38

Skip to content