Zdalne nauczanie – rekomendacje

Do wiadomości Rodziców i Nauczycieli

  Szanowni Państwo, w związku z przedłużającą się sytuacją dotyczącą nauczania zdalnego wyznaczoną przez ministra edukacji do 24 maja 2020 r., a także na prośbę wielu rodziców postanowiliśmy uporządkować kilka spraw.

Zalecamy:
1. Łączenie z klasą online na znanym już komunikatorze co najmniej 2 x w tygodniu (w zależności od ilości godzin w planie; przy 1,2 godzinach 1 raz w tygodniu).
2. Ograniczenie ilości używanych komunikatorów i aplikacji (nie wyznaczamy konkretnych narzędzi, chodzi jednak o komunikatory znane już i akceptowane w danej klasie jako efektywne; przed podjęciem decyzji odnośnie nowego narzędzia wyznaczamy wychowawcę do decydowania w jego sprawie).
3. W klasach 4-8 zajęcia online powinny odbywać się w godzinach wyznaczonych w planie lekcji.
4. W klasach 1-3, po uzgodnieniu z rodzicami, zajęcia mogą odbywać się również w godzinach popołudniowych, po powrocie rodzica z pracy.
5. W najbliższym czasie zostaną uruchomione narzędzia z pakietu Microsoft Office 365 jako rekomendowane i zalecane do pracy – migracja danych jest już w trakcie realizacji.

Dyrekcja SP3 we Włodawie

(82) 572-11-38

Skip to content