Europejski Dzień Języków Obcych

  Jak co roku, 26 września, obchodziliśmy w szkole Europejski Dzień Języków Obcych. Uczniowie z dużym zainteresowaniem uczestniczyli tego dnia w lekcjach o charakterze kulturoznawczym, na których mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat różnorodności i bogactwa lingwistycznego Europy. Co więcej, w ramach niwelowania lęku młodszych uczniów w stosunku do starszych, zajęcia w tym dniu w młodszych klasach prowadzili ich starsi koledzy. Ubrani w polskie stroje ludowe przybliżali kulturę i zwyczaje krajów europejskich, co spotkało się z ciepłym przyjęciem naszych milusińskich.

  Jedną z niezapomnianych atrakcji była też możliwość zatańczenia „Osy” i „Chocolate”. Zorganizowany został również konkurs na portret nauczyciela naszej szkoły ubranego w strój charakterystyczny dla jednego z krajów europejskich. Ilość prac zgłoszonych do konkursu i ich wysoki poziom wykonania przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Zarówno zwycięzcy, jak i pozostali uczestnicy zostali nagrodzeni ocenami celującymi. Wszystkim dziękujemy i serdecznie gratulujemy!

Monika Łubkowska

(82) 572-11-38

Skip to content