Karta obiadowa

  Od dnia 1 marca 2019 r. obiady będą wydawane przez kuchnię szkolną na podstawie “karty obiadowej”. Jednorazowa płatność w wysokości 8,00 zł za wydaną przez Szkołę “kartę obiadową” będzie pobierana od osoby wykupującej obiad. Utrata (zgubienie) “karty obiadowej” będzie skutkowała brakiem możliwości dalszego odbioru obiadów w danym miesiącu.

  Prosimy o wykupowanie obiadów co najmniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem miesiąca żywieniowego.

 

Sekretarz szkoły
Małgorzata Gibuła

(82) 572-11-38

Skip to content