Ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny “Bazgroł”

Logo   Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 do udziału w 10. edycji ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego „Bazgroł”, organizowanego przez portale kulturalne: duże Ka i Papierowy Pies. Celem konkursu jest propagowanie czytelnictwa i działań twórczych wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

   Uczestnicy konkursu przygotowują pracę w formie wybranej spośród poniższych propozycji:

• baśń, bajka, opowiadanie, wiersz lub tomik wierszy, których osobny wydruk (bez ilustracji) mieścić się będzie maksymalnie na pięciu stronach A4 (Times New Roman, wielkość czcionki: 12) oraz dowolna liczba ilustracji (wykonanych techniką dowolną) lub fotografii;
• komiks do 20 plansz formatu maksymalnie A3;
• książka artystyczna (tekst – czcionka Times New Roman, wielkość: 12 oraz ilustracje) do 20 stron formatu maksymalnie A3;
• tekst lub grafika będące uzupełnieniem gotowych prac zamieszczonych na stronie konkursowej w zakładce „Gotowce dla wszystkich”; link: http://www.papierowypies.pl/hot_page.php?id=13;
• gra planszowa oparta na dowolnym dziele literackim.

  Każdy uczestnik, duet i zespół autorski może zgłosić do konkursu do trzech prac w każdej kategorii. Jedna osoba może brać udział w dowolnej liczbie różnych duetów i zespołów. Każdy tekst (bajka, baśń, opowiadanie, wiersz) powinien zostać nagrany na płytę CD, DVD, pamięć flash jako txt, doc lub pdf, natomiast każda ilustracja (grafika, zdjęcie) – jako jpg, tiff, png lub pdf.

  Do pracy konkursowej należy dołączyć kartkę obejmującą następujące dane:

• imię i nazwisko autora, wiek, klasa (dziecko), stopień pokrewieństwa z osobą dorosłą (jeśli jest ona częścią duetu);
• nazwa, adres oraz numer telefonu szkoły;
• imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę;
• podpisaną formułę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ……………………… ……………………… dla celów konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

  Jury wyłoni laureatów oraz przyzna wyróżnienia w następujących kategoriach:

• duet autorski: za napisaną i zilustrowaną bajkę/ baśń/ opowiadanie;
• nagroda dziecięca za najlepszą bajkę/ baśń/ opowiadanie;
• nagroda dziecięca za najlepsze ilustracje;
• nagroda dziecięca za wykorzystanie „gotowca”;
• nagroda dziecięca za najlepsze fotografie do tekstu;
• nagroda za najlepszy komiks;
• nagroda za najlepszy wiersz;
• nagroda za najpiękniejszą książkę artystyczną;
• nagroda za dzieło fantastyczne;
• nagroda za najlepsze ilustracje wykonane techniką komputerową;
• nagroda grupowa dla najbardziej zaangażowanej szkoły;
• nagroda dla zespołu autorskiego;
• nagroda za najlepszą grę planszową.

  Prace konkursowe należy składać w bibliotece szkolnej w terminie do dnia 5 kwietnia 2019 r. Szkolna komisja konkursowa wyłoni spośród nich te, które zostaną nagrodzone już na etapie szkolnym i zgłoszone do konkursu ogólnopolskiego.

  Uroczysty finał konkursu „Bazgroł” odbędzie się 24 maja 2019 r. podczas Warszawskich Targów Książki.

Bibliotekarze

(82) 572-11-38

Skip to content