Konkurs “Największy zbieracz złota”

  Zapraszam wszystkie klasy do wzięcia udziału w konkursie na Największego zbieracza złota. Organizatorem konkursu jest PCK. Przedmiotem konkursu jest zbieranie nominałów: 1, 2, 5 groszy (dopuszczalne większe nominały) w Akcji PCK pod hasłem “Gorączka złota”.

   Charakter konkursu jest szczególny, ponieważ jego finał przypada podczas obchodów 100 – lecia istnienia PCK. Celem jest uzbieranie przez PCK 100 000,00 zł. 
Konkurs trwa do 1.06. 2019 r. Pieniądze każdej z klas zostaną zważone i przekazane do Oddziału Rejonowego PCK we Włodawie ul. Piłsudskiego 41.

Zwycięskie klasy otrzymają nagrody w postaci pakietów “Ja i moje zęby” wśród klas 0 -III, “Ja i mój uśmiech” wśród klas IV – VIII.

 

Opiekun szkolnego koła PCK Krystyna Puła

(82) 572-11-38

Skip to content