Komunikat nr 2 Dyrektora szkoły

Szanowni Państwo,

  W związku z wprowadzaniem stanu zagrożenia epidemiologicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, w trosce o Państwa zdrowie i naszych pracowników podjęto decyzję, że w okresie od dnia 16 marca do odwołania, dostęp do pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie zostaje OGRANICZONY.

  Sprawy pilne, wymagające obecności w szkole, będą załatwiane tylko po uprzednim telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu wizyty.

Numer do kontaktu:
Sekretariat: 82 572 11 38,
e-mail: sp3wlodawa@op.pl 

  W związku z powyższym informujemy, że wszelką korespondencję do szkoły należy kierować jedynie pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem poczty e-mail.

Dziękujemy za zrozumienie.

Dyrektor szkoły
Janusz Korneluk

(82) 572-11-38

Skip to content