Listy dzieci przyjętych i zakwalifikowanych z etapu rekrutacji uzupełniającej

Listy kandydatów przyjętych i zakwalifikowanych do klas I i 0 w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie na rok szk. 2021/2022 – rekrutacja uzupełniająca.

Rodziców dzieci zakwalifikowanych do klasy 1 prosimy o złożenie „Potwierdzenia woli podjęcia nauki” w terminie 08-09 kwietnia 2021 r.

Rodziców dzieci zakwalifikowanych do klasy 0 prosimy o złożenie „Potwierdzenia woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego” w terminie 08-09 kwietnia 2021 r.

(82) 572-11-38

Skip to content