Ogłoszenie

  Rekrutacja do klas I i na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się w dniach od 02 do 13 marca. 
Szczegóły w sekretariacie szkoły.
Przy składaniu podań niezbędne jest okazanie Aktu Urodzenia Dziecka (tylko do wglądu).
 
 
 
 Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego
Oświadczenie rodzica o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
Oświadczenie rodziców dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym
Oświadczenie rodziców dotyczące opłacania podatku dochodowego na rzecz Gminy Miejskiej Włodawa
Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie

(82) 572-11-38

Skip to content