Podsumowanie akcji “Szlachetna Paczka”

  Uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 3 oraz inni darczyńcy zaprzyjaźnieni z naszą społecznością szkolną po raz kolejny z ogromnym zaangażowaniem przystąpili do udziału w akcji społecznej “Szlachetna Paczka”. Zebrane na ten cel fundusze w kwocie 3 tys. zł oraz przyniesione dary umożliwiły nam przygotowanie paczki o wartości 5 tys. zł, która zaspokoiła najpilniejsze potrzeby oraz pozwoliła spełnić szczególne marzenia jednej z rodzin.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel i wsparli tę szlachetną inicjatywę.

1

2

Koordynatorzy

(82) 572-11-38

Skip to content