Procedury postępowania w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie

.

1.   Procedura procesu adaptacyjnego uczniów klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 3

2.   Procedura procesu adaptacyjnego uczniów klas czwartych w Szkole Podstawowej nr 3

3.   Procedury obiegu informacji w Szkole Podstawowej nr 3

4.  Procedura kierowania uczniów na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Szkole Podstawowej nr 3

5.   Procedura postępowania nauczyciela w przypadku agresywnego zachowania ucznia w Szkole Podstawowej nr 3

6.   Procedura rozpoznawania potrzeb uczniów w zakresie pomocy materialnej w Szkole Podstawowej nr 3

7.   Procedura postępowania nauczyciela z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze w Szkole Podstawowej nr 3

8.   Procedura postępowania wobec ucznia uchylającego się od realizowania obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 3

9.   Procedury dotyczące spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów w Szkole Podstawowej nr 3

10. Procedura przyjmowania, rozpatrywania i koordynowania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej nr 3

11. Procedura udostępniania dokumentacji szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3

12. Procedura postępowania w przypadku naruszania godności osobistej ucznia w Szkole Podstawowa nr 3

13. Procedura rozpoznawania potrzeb uczniów w zakresie pomocy materialnej w Szkole Podstawowej nr 3

14. Procedura rozpoznawania środowiska ucznia Szkole Podstawowej nr 3

15. Procedura kontaktów z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 3

16. Procedura zatwierdzania programów nauczania w Szkole Podstawowej nr 3

17. Procedura wyboru podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 3

18. Procedura dotycząca profilaktyki i zwalczania wszawicy w Szkole Podstawowej nr 3

19. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń korzysta z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

20. Procedura postępowania w sytuacji nagłego wypadku w Szkole Podstawowej nr 3 

21. Procedura organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 3

(82) 572-11-38

Skip to content