Projekt “Gmina Włodawa stawia na kompetencje uczniów”

Zapraszamy rodziców do zapoznania się z warunkami przystąpienia do projektu „Gmina Włodawa stawia na kompetencje uczniów” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027. Projekt będzie realizowany od 1 grudnia w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3. Celem głównym projektu jest nabycie w okresie od 01.12.2023 do 30.06.2024 nowych umiejętności, uzdolnień, zainteresowań poza edukacją formalną z zakresu wielojęzyczności, kompetencji matematycznych/cyfrowych, świadomości i ekspresji kulturalnej, myślenie krytycznego i kompleksowego rozwiazywania problemów. Projekt jest skierowany do grupy 124 uczniów/uczennic znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, którzy uczą się w jednej z wyżej wymienionych szkół.

(82) 572-11-38

Skip to content