Spotkanie z funkcjonariuszem Straży Granicznej

W dniu 23.11.2023 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów z funkcjonariuszem Straży Granicznej kpt. Marcinem Jurkowskim. Tematem spotkania było zagadnienie „Języki obce w kontekście pracy funkcjonariusza Straży Granicznej oraz pod kątem wyboru przyszłego zawodu”. Podczas spotkania omówiono również zadania Straży Granicznej, podstawowe przepisy regulujące służbę w Straży Granicznej, zagadnienia z zakresu przepisów porządkowych obowiązujących w pasie drogi granicznej i strefie nadgranicznej oraz zasady zachowania się podczas przebywania w rejonie granicy państwowej.
W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas 7a, 7c, 7d oraz 5a, 5b.

Joanna Panasiuk

(82) 572-11-38

Skip to content