Turniej matematyczny

  Dnia 17 czerwca 2015 roku odbył się w szkole Turniej matematyczny klas IV i V. Głównym celem turnieju było kształtowanie myślenia, rozwijanie i pogłębianie zainteresowań matematyką poprzez wspólną zabawę i integrację zespołów klasowych oraz wspólne działanie. Uczniowie rozwiązywali karty pracy, krzyżówki, domino ułamkowe, tangram i zadania niestereotypowe. W rozwiązywaniu zadań wykazywali się spostrzegawczością, logicznym myśleniem oraz wiedzą matematyczną.

  Turniej prowadzili ich starsi koledzy z klasy VI b w składzie: A. Chudzik, M. Gromysz, A. Rybczyński, M. Skrzypek i M. Żelechowska.

Zwycięzcami turnieju zostały klasy V d i IV b.

Drużyna klasy V d składała się z następujących uczniów: K. Rabczewski, R. Madej i S. Sołtys.
Drużyna klasy IV b to: J. Marciocha, K. Oreńczuk, K. Tokarski.

Gratulujemy!

Maria Borowska

(82) 572-11-38

Skip to content