Zasady rekrutacji do klas 0 na rok szk. 2021/2022

  Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Włodawa.

Termin składania wniosków: od 1 marca 2021 r., godz. 8:00 do 12 marca 2021 r. godz. 15:00

1. Rekrutacja wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do klasy 0 szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (przeczytaj o kryteriach). Podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły podstawowej lub przesłać na adres e-mailowy sp3wlodawa@op.pl

2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 17 marca 2021 r. o godz. 12:00.

 3. Od 18 marca 2021 r. godz. 08.00 do 25 marca 2021  r., godz. 15:00 należy potwierdzić w sekretariacie szkoły chęci podjęcia nauki w klasie 0 poprzez złożenie dokumentu „Potwierdzenia woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego”.

4. 26 marca 2021 r., o godz. 13:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Zarządzenie nr 7/2021 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego

Wniosek o przyjęcie do odziału przedszkolnego

(82) 572-11-38

Skip to content